Your search results

RajParkResidence

je v srdci mesta Rajecké Teplice. Rajecké Teplice sa nachádzajú v južnom výbežku Žilinskej kotliny na svahu, ktorý sa nazýva Skalky, približne 10 kilometrov od mesta Žilina. Počet obyvateľov v Rajeckých Tepliciach sotva presahuje číslo 3000  a vďaka svojmu nízkemu počtu obyvateľov sa radí medzi najmenšie mestečká na Slovensku. Správa Rajeckých Teplíc zahŕňa nielen samotné mesto, ale aj jeho mestskú časť (bývalú obec) Poluvsie. Mesto je populárne najmä vďaka  liečivým pobytom v kúpeľoch, ktoré využívajú  tamojší obyvatelia, návštevníci z celého Slovenska, ale aj sveta. Ako hlavný balneoterapeutický prostriedok sa v kúpeľoch využívajú termálne pramene 38 °C teplej hydrouhličitanovo-vápenato-horečnatej liečivej vody bez ďalšej úpravy. Liečia sa tu funkčné aj degeneratívne choroby pohybovej sústavy v štádiu odznievania akútnych príznakov. S úspechom sa tu liečia i stavy po úrazoch alebo operáciách veľkých nosných kĺbov a chrbtice, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbových náhrad. Z nervových chorôb sa v kúpeľoch liečia stavy po detskej obrne, nervovo-svalové degeneratívne ochorenia, hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu, chabé obrny okrem poúrazových, Parkinsonova choroba a niektoré choroby z povolania. V rámci komplexnej kúpeľnej liečby sa poskytujú vodoliečebné procedúry, masáže, celá paleta elektroliečebných procedúr, lokálna aplikácia parafínových zábalov, individuálna a skupinová telesná výchova, manipulačná liečba, plynové injekcie a podobne. V meste je v prevádzke zdravotné stredisko.

Prírodné zaujímavosti

Nachádza sa tu národná prírodná rezervácia Kozol, ktorá pomenúva rovnomenný vrch v juhovýchodnej časti katastra obce v pohorí Lúčanskej Malej Fatry. Rezervácia má rozlohu 91,58 hektára a je prístupná turistickým chodníkom. Rajpark Residence a jeho blízke okolie ponúkajú bohaté možnosti na aktívne trávenie voľného času a na svoje si prídu takmer všetci milovníci prírody a športu. Žriedla termálnych prameňov majú vďaka 38°C teplej vody vynikajúce liečivé účinky.

Kultúrne zaujímavosti

  • Kaplnka Nanebovzatej Panny Márie
  • Pomník padlým v  svetovej vojne
  • Kostol Božského srdca Ježišovho
  • Kúpeľné domy
  • Kostol svätého Cyrila a Metoda v Poluvsí

Šport

V meste okrem kúpeľov a termálneho kúpaliska nájde návštevník aj fitnescentrum, tenisové kurty, minigolf, disk-golf či golfový park Rajec. Mestom prechádzajú aj viaceré cyklotrasy

Compare Listings